Új jelszó kérése
Hírlevél

Visszaszámláló

TOP termékek
Összehasonlítás
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate

Kempingezés

2017.04.06 16:51
Túra és táborszervezés és vezetés

Túra és táborszervezés és vezetés

 

Egy kirándulás az élet kellemes élménye, de túrázónak lenni egész más életmódot jelent. A két fogalom tehát minõségi különbséget rejt, de mindkettõ természetjárás, és ez a fontos!

Forrás: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/tvok06.htm by Háncs Péter

 

 

A kirándulás bárki számára elérhetõ, "könnyed" séta, a túra már komolyabb fizikai és pszichés testedzést, teljesítményt jelent.

A kiránduló A túrázó
- ismerkedik a természettel - megismeri a természetet
- alkalomszerûen, esetlegesen készül fel - tudatosan, tervezetten készül fel
- nem akar elfáradni - tudatosan edzi a testét
- a természetbe vendégségbe megy - a természetben otthonra lel
- a partnereit nem mindig válogathatja meg - a túratársakat az eredmény érdekében megválogatja

Túravezetés, túraterv

A túravezetés "szakma", tehát tanulni kell! Az ismeretek elsajátíthatók önképzéssel is, de jobb, ha szervezett keretek között (a Magyar Természetbarát Szövetség /MTSZ/ szervezésében) történik és vizsgával zárul. Sajnos az alkalmasságra még ez sem garancia! A felelõsség ugyanakkor nagy: erkölcsi, szakmai és büntetõjogi téren egyaránt! Ezért is fontos az alapos felkészülés! Gondos elõrelátással a problémák - ha ki nem is zárhatók, de - minimalizálhatók.

A túravezetõ akkor alkalmas feladata ellátására, ha ahhoz megfelelõ tulajdonságokkal rendelkezik. Hogy mik ezek, azt nem könnyû megfogalmazni, mert a nélkülözhetetlen természetbarát szemléleten túl szinte mindenhez kell értenie, így a felkészült túravezetõ igazi polihisztor.

A túravezetõi munka követelményei - legalább- három fõ területre bonthatók:

 • szakmai ismeretek: az a tudásanyag ami természetbarátok számára szükséges,
 • vezetõi-pedagógiai ismeretek: azon ismeretek és képességek, melyek révén a túracsoport közösségként mûködik,
 • egészségi állapot: életmód, erõnlét, kitartás, kiegyensúlyozottság.

Állandó követelmény a folyamatos önképzés. A túravezetõ személye állandóan elõtérben van, így példaként szolgál. Az ifjúsági, a bronz és ezüstjelvényes fokozat vizsgával, míg az arany pályázat útján szerezhetõ meg. A túravezetõi fokozatot vizsgabizonyítvánnyal, igazolvánnyal és jelvénnyel ismerik el.

A túravezetés önként vállalt társadalmi tevékenység. Bár nehéz, de igen hálás feladat, mely sok örömet nyújthat. Ez akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a túravezetõnek komoly kötelezettségei is vannak:

Jogok:

 • a túra tervezése, vezetése,
 • a túraterv megváltoztatása (pl. idõjárás romlás, fakitermelés miatt),
 • a résztvevõk utasítása, figyelmeztetése, végsõ esetben kizárása a túrából (a többiek sikeres túrája érdekében).

Kötelességek:

 • a túra vezetése legjobb tudása szerint
 • az állandó önképzés (szellemi, fizikai) a fentiek érdekében.

Felelõsség:

 • nem terjed túl az egyébként mindenkire érvényes törvények hatályán az élet- és vagyonbiztonság tekintetében,
 • felelõssé tehetõ szándékosan vagy gondatlanul, ill. tudatlanság következtében elkövetett törvény-, vagy szabálysértésért a túrán résztvevõk után is.

A túra résztvevõivel tudatosítani kell, hogy saját elhatározásukból vállalták a nehézségeket, az esetleges veszélyeket, és azokon a túravezetõ segítségével úrrá tudnak lenni. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a túravezetõ által meghirdetett túra, abban az esetben, ha a feltételeket az érdeklõdõ elfogadja és jelentkezik a túrára, a költségeket befizeti, polgári jogi szerzõdésnek minõsül. Ez azt jelenti, hogy a túravezetõ felelõs a meghirdetett program betartásáért az abban leírtaknak megfelelõen. A program változásáról a résztvevõket idõben értesítenie kell, akadályoztatása esetén helyettesrõl kell gondoskodnia. Ellenkezõ esetben a jelentkezõk kártérítési igénnyel léphetnek fel ellene.

A túra megvalósítása tervezésre, szervezésre, a túra lebonyolítására (vezetésére) és utólagos feladatokra bontható.

Tervezés

 • túravezetõ kiválasztása;
 • a túrán résztvevõk összetétele;
 • a túra célja (hová, miért; a program összeállításánál vegyük figyelembe a jelvényszerzõ túramozgalmak, a Tájak-Korok- Múzeumok mozgalom lehetõségeit is);
 • évszak, idõjárás;
 • a túra útvonala, idõtartama;
 • technikai eszközök (szakági sporteszközök, tájékozódási eszközök);
 • várható költségek felmérése (anyagi források, támogatás);
 • közlekedés;
 • szálláshely(ek);
 • védett, zárt területekre engedély.

Szervezés

 • tájékozódás, adatgyûjtés az útvonalról;
 • túraterv készítés, idõbeosztás, utazási idõ, útvonalvázlat, menetidõszámítás, látnivalók, pihenõk terve, ideje, tartalékidõ tervezése;
 • költségvetés;
 • szálláshely-foglalás;
 • a túra kiírása és "reklámozása" (az érdeklõdés felkeltése).

Túrakiírás tartalma

 • a túra célja;
 • vezetõje (elérhetõsége);
 • útvonala, nehézsége, (útvonaltáv, szintkülönbség);
 • ideje;
 • gyülekezés és érkezés helye és ideje;
 • étkezés módja;
 • szükséges felszerelés (ami a megszokottól eltér);
 • részvételi költségek (a befizetés módja);
 • jelentkezés módja, határideje;
 • egyéb tudnivalók (pl. MTSZ igazolvány, diákigazolvány)
 • szükséges felszerelés biztosítása (vásárlása, kölcsönzése);
 • esetlegesen csoportos utazási jegyek megváltása (hely- és szakaszfoglalás);
 • rossz idõ esetére "B" program készítése;
 • jelentkezett résztvevõk felmérése (anyagi lehetõség, idõigény, túrával szembeni igény, egyéni felszerelés, elméleti, technikai, fizikai, pszichikai felkészültség).

A túra lebonyolítása (vezetése)

A túra tervezése és szervezése, vagyis az elõkészítés elsõsorban elméleti és szervezési felkészültséget követel, maga a túravezetés vezetõi képességet igényel. A vezetõnek az egész túra alatt - lehetõleg "észrevétlenül" irányítani kell a túra résztvevõit úgy, hogy a tagok ne "parancsnokot", hanem segítõ barátot lássanak benne.

Találkozóhelyen:

 • jelenlévõk regisztrálása;
 • felszerelés ellenõrzése;
 • egészségi állapot felmérése (pl. lázas tünetek, betegség);
 • igazolványok, iratok, engedélyek, jegyek ellenõrzése;
 • szükséges egyéb felszerelés ellenõrzése;
 • rövid tájékoztató: bemutatkozás, vázlatos program, haladási sorrend, utazás, átszállások.

Túramenetben

 • sorrend: elöl a túravezetõ, hátul a helyettese;
 • a haladási tempó a túratársakhoz igazodik;
 • a túratársak közötti távolság a terepadottságoktól függ (sík szabad terület, omladékos lejtõoldal, visszacsapódó ágak);
 • indulás után fél órán belül "szerelvényigazítás" (ruha és felszerelés rendezése, vetkõzés, hátizsákpántok és cipõfûzõ igazítása);
 • kb. óránként 5-10 perces rövid pihenõ;
 • naponta 1-2 alkalommal hosszabb, 1-2 órás pihenõ;
 • lejtõn óvatosan, lassan, nem elõzve és lökdösõdve haladunk;
 • ahol lehet, magyarázunk (látnivalók, összefüggések), "magyaráz-tatunk";
 • figyelemfelkeltés ehetõ- és gyógyító növények esetén;
 • tûzvédelmi szabályok betartatása;
 • hulladékok megfelelõ elhelyezése;
 • esetleges balesetveszélyre, veszélyes növényekre figyelemfelhívás.

Legyünk rugalmasak, szükség esetén tudjunk változtatni a túraterven. Értékeljük a túrát a résztvevõkkel közösen!

Túra utáni teendõk

 • adminisztratív tevékenységek (költségek elszámolása, túrajelentés készítése)
 • felszerelés karbantartása
 • a kölcsönzött felszerelés visszajuttatása.

Táborozás

A táborozás a természetjárás több napos, kizárólag a szabad természetben megvalósított formája, amely a természetjárás elvi és gyakorlati szabályaira támaszkodik.

Tábort szervezni csak nagy körültekintéssel szabad, mert több ember programját ronthatjuk el hosszabb idõre.

A tábor mindenképpen terheli környezetét, s ezt minimalizálni kell!

Két táborozási fajtát különböztetünk meg. Ezek a

 • mozgótábor és az
 • állótábor.

A mozgótábor jellemzõi:

 • alkalmi jellegû, minden nap más helyszínen épül fel,
 • berendezése és felszereltsége szegényes, csak a szállást adó sátrak felállítására kerül sor, felszerelése csak az egyéni eszközökbõl áll,
 • a sátrak elhelyezése szórványos, függ a terep adottságaitól,
 • nélkülözi a kényelmi szolgáltatásokat.

Az állótábor jellemzõi:

 • több napig, esetleg hetekig tart,
 • helyhez kötött,
 • berendezése kényelmes, felszereltsége igényes,
 • tábori szolgálatok mûködnek,
 • program lehetõségek,
 • jármûvel is megközelíthetõ.

Állótábor esetén a tábor jellegénél és céljánál fogva lehet:

 • élmény és ismeretszerzõ 
  (alapvetõ célja a pihenés - jellemzõi: látnivalók, játékok, versenyek, egyéb programok),
 • oktató 
  (tanfolyami, szakági - jellemzõi: programja kötött, napirend, idõbeosztás, egyénekre kiszabott feladatok, tananyag ismertetés, nappali és éjszakai, egyéni és csoportos gyakorlatok),
 • kutató 
  (gyûjtõ - geológiai, ökológiai, meteorológiai, néprajzi, történeti, madártani)
 • építõ 
  (pl. természetjáró létesítmények létesítése, karbantartása - menedékház, védkunyhó építés, forrásfoglalás, jelzésfestés),
 • téli (sajátságos feltételeknek kell eleget tennie).

A táborszervezés legfontosabb tennivalói: az elõkészítés, a táborépítés, a tábor programjának megvalósítása, a táborhely visszaállítása eredeti állapotába, a tábor munkájának értékelése.

A tábor elõkészítése

Általában a terveinkhez keresünk helyszínt, de a táborhely adottságai is segíthetnek a program összeállításában.

Terepszemle

 • A helyszín feleljen meg a tábor tervezett tevékenységének (a szûkebb és távolabbi környezet adta lehetõségek);
 • táborozó felszerelésünk legyen alkalmas - némi kiegészítéssel - az adott helyszínen tábor mûködtetésre;
 • esztétikus, szép táj legyen;
 • elegendõ hely legyen a tábor életéhez;
 • a hely megfelelõen vízszintes, sík és száraz legyen;
 • megfelelõ mikroklíma legyen a kiválasztott helyszínen;
 • elegendõ ivóvíz és mosdásra alkalmas víz álljon rendelkezésre (vagy a közelbõl lehessen odaszállítani);
 • megfelelõ WC álljon (majd) rendelkezésünkre;
 • a hulladék tárolása, elszállítása megoldható legyen;
 • a keletkezõ szennyvíz (mosogatás, mosakodás) minél kevésbé terhelje a környezetet;
 • legyen elegendõ gyûjthetõ (beszerezhetõ) tüzifa;
 • az élelmiszer vásárlása és az étkezés megoldható legyen;
 • legyen a közelben (gyorsan elérhetõ) orvos, kórház, telefon, posta, rendõrség, elöljáróság, erdészet;
 • tisztázott legyen a terület tulajdon- és kezelõjoga;
 • a természet- és környezetvédelmi elvek betarthatóak legyenek. Gondok: védett terület, növények taposása, állatok zavarása, vízszennyezés.

Kapcsolatfelvétel

 • a terület tulajdonosától és a területileg illetékes természetvédelmi hatóságtól az engedély megkérése,
 • önkormányzat,
 • orvos, gyógyszerész,
 • rendõrségi megbízott,
 • élelmiszer bolt vezetõje,
 • erdészet vezetõje,
 • közüzemi szolgáltatók (pl. zárt tartályos, hordozható WC-k rendelése és szállíttatása, szemétszállítás)

Szervezési és programterv

A többoldalas tervnek - melynek tartalma a célok és programok miatt mindig más - csak a csomópontjait vázoljuk fel:

 • a tábor célja és feladatai;
 • a tábor idõpontja;
 • a tábor pontos helye;
 • a tábor megközelíthetõsége;
 • a résztvevõk száma, felkészültsége, neme, kora, érdeklõdése;
 • a táborvezetõség összetétele, gyakorlata, feladat megosztása;
 • a táborhoz szükséges felszerelés (meglévõ, beszerzendõ);
 • a tábor építésének és bontásának terve;
 • a tábor rendje;
 • elhelyezési rend (személyi és mûszaki);
 • általános napirend;
 • túraterv;
 • szabadidõs terv;
 • ügyeleti rend (konyha, õrség, táborügyeletes);
 • esõprogram;
 • a tábor részletes programja;
 • a tábor - és elõkészítésének - költségvetése;
 • a szükséges engedélyek beszerzése, szerzõdések megkötése;
 • a tábor kiírása, népszerûsítése;
 • részfeladatok kiosztása.

A tábor építése

A tábor helyszínének ismeretében készítjük az elhelyezési tervet az alábbiak figyelembevételével:

 • a tábor "szerkezete" áttekinthetõ, praktikus legyen;
 • jó ha a tábor területe lezárt, körülhatárolt;
 • a tábornak legyen közösségi tere, fõtere, gyülekezõ helye (mely mellett állhat a zászló és loboghat a tábortûz);
 • a táborvezetõi sátorból legyen áttekinthetõ a tábor egésze;
 • a tábor építményeit csak szakszerûen szabad felállítani.

Tábori építmények

Ezek lehetnek: lakósátrak, parancsnoki sátor, raktársátor, konyhasátor, étkezõ sátor, mosdósátor, rendezvény sátor, elsõsegély sátor, tûzrakóhely, zászlótartó oszlop, élelmiszer tároló verem, szeméttároló verem, kerítés, stb.

A táborépítés gyakorlatilag folyamatos munka. A munkák célszerû sorrendje lehet az alábbi:

 • a sátrak felállítása,
 • forrás foglalás, vagy vízhordás,
 • a WC helyének kijelölése, építése, vagy elhelyezése (hordozható WC- fülkék esetén),
 • egyéb építmények megépítése (utak, kerítés, vermek, tûzrakóhely, zászlórúd).

A lakósátrakat utcásan vagy kör alakban helyezhetjük el. A sátrak telepítésénél alapvetõ szempontok az alábbiak:

 • A domborzati viszonyok (sík, egyenetlen, köves, lejtõs, buckás, stb.).
 • A növényzeti viszonyok (füves, cserjés, bozótos, fiatal erdõ, szálerdõ, homokos csupasz talaj, stb.).
 • Talajnedvesség viszonyai
  1. száraz talaj, csak idõszakonként nedves (pl. esõ),
  2. nedves, állandó vizek (vizenyõs terület, vagy csak esõzés után marad vissza a víz),
  3. vizek elfolyási viszonyai, a táborhely vízgyûjtõ jellegû, vagy van elfolyása; vízfolyás útjában van-e.

A sátrakat nem szabad mélyedésbe tenni, mert ott gyûlik össze a víz.

 • A vadjárás viszonyai (a sátor ne legyen vadcsapás utjában).
 • Az uralkodó szélirány megállapítása.
 • Szélvédettség megállapítása. (Nyílt terület, szélvédõ növényzet, fák, bokrok sûrûsége, minõsége, nagysága.) A sátor mindig a legkisebb felületével nézzen a szélirányba!
 • A sátor ne legyen villámveszélyes kitett helyen.
 • A sátrak harmat elleni védelme, ennek lehetõsége. A napsütéses és árnyékos helyek aránya.
 • Kellõ terület álljon rendelkezésre a sátor és a kifeszítõ kötelek részére. Köztük biztonságosan el lehessen járni.
 • A tûzrakóhely ne okozzon tûzveszélyt, a füst ne a sátrak felé szálljon.
 • A sátrakat ajánlatos sátorárkokkal körülvenni. A sátorárok legmélyebb pontjából kiinduló vízelvezetõ árok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy ne a szomszédos sátrak alá, vagy a tábor fõtere, illetve közlekedési útvonalai felé vezesse a vizet.

Forrásfoglalás esetén nagyon gondosan kell eljárnunk. A fertõzött ívóvízzel tömeges megbetegedést okozhatunk. Emiatt a területileg illetékes szervektõl (erdészet, orvos, önkormányzat, stb.) érdeklõdni kell a vízvételi lehetõségekrõl, a környezõ források állapotáról. A forrás csak akkor lehet megfelelõ, ha van öntisztulása, kifolyása. Az erdei források vízhozama ritkán elegendõ egy egész tábor ellátására, ezért legtöbb esetben meg kell szervezni a legközelebbi kútról a vízhordást. A forrás közelében lehetõleg ne mosakodjunk, illetve ne mosogassunk. Ha nem forrásból, hanem vízfolyásból (ér, patak, stb.) szerezzük be az ivóvizet, gyõzõdjünk meg arról, hogy a vízvételi hely, illetve a vízfolyás mentén 200 m-es körzetben nincs-e szennyezõdés (pl. elhullott állat teteme). Az utóbbi idõszakokban bekövetkezett nagyfokú víz- és talajszennyezések miatt inkább a vezetékes ivóvízet javasoljuk.

A tábori WC felállításánál alapvetõ szempont, hogy minél távolabb legyen az élelmiszerektõl, a konyhától, a vízvételi helytõl, és a szél a szagot ne vigye a tábor felé. Általában 15-20 fõ után számítsunk egy fülkét. Szükség esetén körül kell keríteni. Ha saját építésû latrinát állítunk fel, a tábor bontásakor a kiásott gödröt földdel be kell temetni, esetleg klórmésszel fertõtleníteni. A WC közelébe telepíthetjük a szeméttárolót is. A komposztálható anyagokat gödörbe, a nem bomló anyagokat (mûanyag, fém, üveg, papír, stb.) mûanyag zsákokba gyûjtsük. Ez utóbbiakat megfelelõ rendszerességgel, de legkésõbb a tábor bontásakor el kell szállítanunk, vagy szállíttatnunk!

A mosakodás biztosítására célszerû nõi és férfi mosdósátrakat felállítani. Ezek alj nélküli sátrak legyenek. A földre deszkarácsozatot helyezzünk, vagy kövezzük ki, amire a táborozók rá tudnak állni, a kiömlõ víz viszont a talajba el tud szivárogni. A sátorban egy lábazaton álló, vagy más módon megemelt lavort helyezzünk el. A ruhák számára készíthetünk faágakból fogast, a mosdóeszközök tárolására pedig kis asztalkát.

A konyha-, és étkezõ sátrat az élelmiszertároló veremmel egymás közelében építhetjük fel. Ugyanilyen csoportosítás alkalmazható a raktár-, elsõsegély- és parancsnoki sátrak esetében is. A rendezvény sátor állhat a tábor közepén.

A tábort célszerû jelképes kerítéssel körülvenni. Ez ugyan nem akadályozza meg illetéktelenek bejutását. de jelzi a tábor határait. Ez lehet gallyakból, kövekbõl kirakva. Esetleg kötéllel körbekerítve.

A tábor szervezete

A tábort a tábor vezetõsége irányítja. Ennek létszáma függ a tábor jellegétõl, céljaitól, a tábor létszámától, a feladatok mennyiségétõl és milyenségétõl. Egy nagyobb létszámú tábor vezetõsége állhat az alábbi reszortfelelõsökbõl:

 • táborvezetõ,
 • mûszaki felelõs,
 • gazdasági felelõs,
 • szervezési felelõs,
 • élelmezési felelõs,
 • egészségügyi felelõs.

A felsorolás nem lehet teljes, csak ötleteket próbálunk adni. Kisebb létszámú tábor esetében ezeket a feladatokat össze lehet vonni, más jellegû táborok esetében további reszortfelelõsök kinevezése is szükségessé válhat.

Röviden vázoljuk, milyen feladatok adódhatnak az egyes reszortfelelõsök számára:

Táborvezetõ

 • nyilvántartja a jelentkezõket,
 • irányítja a reszortfelelõsöket,
 • szervezi az elõkészületeket,
 • beszerzi az engedélyeket,
 • felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes szervekkel (erdészet, önkormányzat, rendõrség, posta),
 • tájékozódik a helyi szokásokról, viszonyokról,
 • segít összeállítani a tábor programját,
 • elkészíti és közreadja a tábor kiírását.

Mûszaki felelõs

 • a tábor területének és környezetének felmérése, megtervezése, berendezése,
 • a szükséges anyagok beszerzése,
 • felszerelések ellenõrzése, karbantartatása, javíttatása,
 • intézi az egyes felszerelések kölcsönzését,
 • a táborépítés és bontás irányítása,
 • mûszaki létesítmények építésének irányítása (út, kerítés, vízelvezetõ árkok, tûzrakóhely, zászlórúd, stb.),
 • káreseménykor az elhárítás irányítása (pl. vihar-, víz-, tûzkár)

Gazdasági felelõs

 • felméri a várható egyéni és szervezeti költségeket,
 • beszedi a részvételi díjakat,
 • részletes költségvetést készít, a tábor végén elszámol,
 • rendezi és nyilvántartja a bizonylatokat, számlákat,
 • kezeli a tábori pénztárat,
 • megvásárolja a menetjegyeket.

Szervezési felelõs

 • összeállítja az egyéni és tábori felszerelések listáját,
 • összeállítja a napirendeket, a napi programokat,
 • megszervezi és irányítja a tábori szolgálatokat (táborügyeletesi, konyha-, õrszolgálatok, vízhordás, tüzifagyûjtés, stb.),
 • utazás megszervezése,
 • a túrák részletes megszervezése,
 • csomagok szállíttatása.

Élelmezési felelõs

 • felveszi a kapcsolatot a környék élelmiszer boltjaival, elárusító helyeivel,
 • felméri a napi élelmiszer szükségletet,
 • megszervezi a vásárlást, szállítást,
 • biztosítja a változatos étrendet.

Egészségügyi felelõs

 • felveszi a kapcsolatot a terület orvosával, gyógyszerészével,
 • ügyel a tábor higiéniai viszonyaira,
 • betartatja az egészségügyi elõírásokat,
 • összeállítja a tábor elsõsegély és gyógyszerkészletét,
 • szükség esetén elsõsegélyt nyújt,
 • szükség esetén intézkedik a beteg, vagy sérült azonnali szakintézménybe szállításáról.

Tábori programok, napirend, szolgálatok

A tábori program gyakorlatilag a táborozás fajtáinak és célkitûzéseinek megfelelõen olyan sokszínû lehet, hogy annak mindegyikét számbavenni lehetetlen vállalkozás. A jelen esetben a tábori program összeállításakor egy oktató tábort veszünk alapul.

Ügyelnünk kell arra, hogy minden táborozó számára hozzáférhetõvé tegyük a részletes, napra lebontott idõbeosztást és annak tárgyát. Ennek szellemében az alábbi fõbb szempontokat érdemes figyelembe venni:

 1. Ébresztõ és takarodó ideje,
 2. Étkezések és fõzések ideje,
 3. Szabadfoglalkozások ideje,
 4. A foglalkozások ideje, tárgya, a szükséges felszerelések, eszközök, a foglalkozást vezetõ neve,
 5. A gyakorlati túrák ideje, témái, feladatai,
 6. Az éjszakai gyakorlatokra való felkészülés, gyülekezés ideje, a gyakorlat tárgya, idõtartama,
 7. Személyre kiszabott feladatok,
 8. Rossz idõ esetére tartalék feladatok,
 9. Értékelések, megbeszélések, eligazítások ideje, helye,
 10. Ügyeletesek, szolgálatosok beosztása,
 11. A tábor bontásának kezdete,
 12. A tábor elhagyásának ideje.

Tábori etika

 • Lezárt sátort tilos a tulajdonos engedélye nélkül felnyitni, abba bemenni.
 • Tilos egymás felszerelési tárgyait engedély nélkül használni, vizét meginni, élelmiszerkészletét megdézsmálni.
 • Sátorba bakanccsal bemenni nem szabad, fõleg akkor, ha az másé.
 • Kerüljük a hangoskodást, zajongást, mert elõfordulhat, hogy néhány túratársunk napközben is lepihen.
 • Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad, hiszen a táborozás során a jó levegõ lényeges szempont. Tiszteljük a nemdohányzó embertársainkat! Égõ cigarettával sátorba ne lépjünk be!
 • Mindenki tartsa be a kultúrált emberi viselkedés szabályait. Ez vonatkozik a beszédre is.
 • Tartsuk magunkat tisztán, ápoltan.

A tábor bontása

A táborbontás során a tábor területét az eredeti állapotnak megfelelõen kell visszaállítani. A tábor bontásának sorrendje lehet az alábbi:

 1. a tábori építmények bontása (kerítés, táborkapu, pince, vermek, stb.),
 2. a közös felszerelés megtisztítása,
 3. a szemét összeszedése,
 4. a helyszíni anyagokat összeszedjük és egy helyre hordjuk (gallyak, ágak, kövek, stb.),
 5. a tüzet eloltjuk és földdel letakarjuk,
 6. egyéni felszerelést összecsomagoljuk,
 7. sátrat bontunk,
 8. a vízelvezetõ árkokat és a WC-t, komposzt gödröt betemetjük,
 9. az összecsomagolt hátizsákokat egy helyre gyûjtjük,
 10. a tábor területének átvizsgálása, a hiányosságok megszüntetése,
 11. a tábor elhagyása. A tábort utolsónak a táborvezetõ hagyja el.

A táborozás utáni teendõk

 • A kölcsönkért felszerelések karbantartása és visszaadása,
 • Összefoglaló jelentés készítése a rendezõ szerv és a támogatók, szponzorok számára, 
  (a rendezõ szerv neve, a táborvezetõség tagjai, a tábor helye, ideje, résztvevõk száma, utazási és tábori események, programok és azok eredményei, sikerei, hangulat, mûsorok, túrák, múzeum látogatások, rendkívüli események, tényleges költségek, a helyi környezet értékelése, a táborozás tapasztalatai, stb.),
 • Végsõ pénzügyi elszámolás, a túlfizetések visszafizetése,
 • Élménybeszámoló tartása (kiegészíthetõ dia-, vagy filmvetítéssel), esetleg helyi, vagy természetbarát újságban cikk megjelentetése, fotókiállítás készítése, helyi kábeltévé, vagy rádiómûsor a táborról, stb.). Erre meg lehet hívni a vendéglátó szervezetek vezetõit, támogatókat is.
 • Köszönõ levelek megírása a támogatók, szervezetek vezetõi számára.

 


Felhasznált Irodalom:

 • Németh Imre - Némethné Katona Judit: Zöld kalandra fel. Ezredforduló Alapítvány.
 • Dr. Tóth József: Útmutató kiránduló pedagógusoknak. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1995.
 • Túravezetõi tanfolyamok jegyzetei

 

 

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.